4',9,9'-TRIHYDROXY-3'-METHOXY-3,7'-EPOXY-4,8'-OXYNEOLIGNAN 原料药及中间体

英文名称: 4',9,9'-Trihydroxy-3'-methoxy-3,7'-epoxy-4,8'-oxyneolignan

别名: 4',9,9'-Trihydroxy-3'-methoxy- 3,7'-epoxy-4,8'-oxyneolignan;(2S,3S)-2,3-Dihydro-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-(hydroxymethyl)-1,4-benzodioxin-6-propanol

CAS: 144881-21-0

分子式: C19H22O6

产品用途: 植物提取物

供应商:康洲智通平台官方店 自营
国家/地区: 中国·重庆
产品名称: 4',9,9'-TRIHYDROXY-3'-METHOXY-3,7'-EPOXY-4,8'-OXYNEOLIGNAN
联系电话: 13648375795、18202377476
更新时间: 2020-05-26 09:39:45
供应商:BOC Sciences
国家/地区: 美国
产品名称: 4',9,9'-TRIHYDROXY-3'-METHOXY-3,7'-EPOXY-4,8'-OXYNEOLIGNAN
联系电话: 点击查看
网址: 点击查看
更新时间: 2020-05-18 14:51:36
供应商:ALB Technology LTD
国家/地区: 美国
产品名称: 4',9,9'-TRIHYDROXY-3'-METHOXY-3,7'-EPOXY-4,8'-OXYNEOLIGNAN
联系电话: 点击查看
网址: 点击查看
更新时间: 2020-05-15 15:23:07
TOP
填写需求 上传产品
填写需求

没有找到你想要的商品?

请告诉我们您需要的商品,我们会根据您的需求去匹配相应的供应来源,并及时地电话联系您。

您还没登录

请先登录或注册再进行此操作!

在线询价

需要询问商品的价格?

请告诉我们您的联系方式,我们会发送您的询价信息到供应商的邮箱中