1-BOC-4-甲磺酰基氧甲基哌啶 原料药及中间体

英文名称: 1-BOC-4-METHANESULFONYLOXYMETHYL-PIPERIDINE

别名: 1-BOC-4-METHANESULFONYLOXYMETHYL-PIPERIDINE;1-N-BOC-4-METHANESULFONYLOXYMETHYLPIPERIDINE;1-piperidinecarboxylic acid, 4-[[(methylsulfonyl)oxy]methy;tert-butyl 4-{[(methylsulfonyl)oxy]methyl}piperidine-1-carboxylate;1-Boc-4-(MethylsulfonyloxyMethyl)piperidine;N-Boc-4-MethanesulfonyloxyMethyl-piperidine;tert-Butyl 4-MethylsulfonyloxyMethyl-1-piperidinecarboxylate;4-[[(Methylsulfonyl)oxy]methyl]piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester

CAS: 161975-39-9

分子式: C12H23NO5S

分子量: 293.38

产品用途: 哌啶

供应商:康洲智通平台官方店 自营
国家/地区: 中国·重庆
产品名称: 1-BOC-4-甲磺酰基氧甲基哌啶
联系电话: 13648375795
更新时间: 2020-05-26 09:39:45
供应商:SynChem,Inc.
国家/地区: 美国
产品名称: 1-BOC-4-甲磺酰基氧甲基哌啶
联系电话: 点击查看
网址: 点击查看
更新时间: 2020-05-19 16:03:19
国家/地区: 美国
产品名称: 1-BOC-4-甲磺酰基氧甲基哌啶
联系电话: 点击查看
网址: 点击查看
更新时间: 2020-05-18 13:56:16
国家/地区: 美国
产品名称: 1-BOC-4-甲磺酰基氧甲基哌啶
联系电话: 点击查看
网址: 点击查看
更新时间: 2020-05-15 17:44:38
供应商:AKSCI
国家/地区: 美国
产品名称: 1-BOC-4-甲磺酰基氧甲基哌啶
联系电话: 点击查看
网址: 点击查看
更新时间: 2020-05-15 15:17:45
TOP
填写需求
填写需求

没有找到你想要的商品?

请告诉我们您需要的商品,我们会根据您的需求去匹配相应的供应来源,并及时地电话联系您。

您还没登录

请先登录或注册再进行此操作!

在线询价

需要询问商品的价格?

请告诉我们您的联系方式,我们会发送您的询价信息到供应商的邮箱中